lørdag 3. mai 2014

1. mai 2014: Fellesskapet gjør oss sterkere

Foto: Kow d.e. 01052014 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Leder i Frogn Arbeiderparti og varaordfører Rita Hirsum Lystad holdt hovedtalen for Arbeiderpartiet. Hun fikk både applaus og lovord for talen.


Kine Merete Hole sang og Karolina Eriksen spilte før, mellom og etter talene. Et innslag publikum satte stor pris på.Noen nøt varme drikker fra uteserveringen ved "Det gamle bakeri", mens andre stod på torget og hørte på talene og musikken. Det var opphold og solskinn under arrangementet, men ikke direkte varmt , og det var nok noen av de i alt 60-70 frammøtte som angret på at de ikke hadde kledd seg bedre i den skarpe mailufta.

Leder for Arbeiderpartiets kommuneparti, og varaordfører i Frogn kommune, Rita Hirsum Lystad holdt dagens hovedtale på Drøbak torg.
Talen gjengis her i sin helhet:
Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!

Frihet i fellesskap
Temaet for årets 1. mai er «Frihet i fellesskap».
«Frihet» er et ord de fleste har gode assosiasjoner knyttet til – og noe alle gjerne vil være forkjempere for.
For vår bevegelse, i Norge og i verden, er frihetsprosjektet det aller viktigste. For oss handler ikke dette først og fremst om frihet fra samfunnets reguleringer, men om muligheten til å bli det du vil. Gjøre det du vil. Si det du vil. Fordi det er et sterkt fellesskap som gir alle like muligheter til å lykkes.Vi vet at vi er sterkere når vi står sammen.

Hvilken frihet har du til å delta i samfunnet dersom du ikke har en inntekt?
Hvilken frihet har du til å velge den utdanning du selv vil dersom skolene koster mer enn du har råd til?
Hvilken frihet har du til å være sammen med barnet ditt hvis ikke jobben eller ektefellen lar deg ta permisjon?
Hvilken frihet har du til å utfolde deg selv dersom du er redd for å bli syk, men ikke har råd til å bli frisk?

Vårt frihetsbegrep
Vår bevegelse tror at den viktigste friheten er den vi i fellesskap kan gi hverandre. Der vi er frie til å velge fordi vi alle har blitt gitt like muligheter.

Dagens regjering tror på et annet samfunn. Når Siv Jensen blir bedt om å fortelle hva hun er mest stolt av, er det skattekuttene de har innført. Fordi de gir folk frihet til å velge hvordan de bruker sine egne penger.
For vanlige lønnsmottakere betyr det 3-400 kroner i året.  For de aller rikeste mange tusen.
Dette gir direkte kutt i velferden til folk.

For oss handler frihet om andre ting. For oss handler frihet om retten til å gifte seg med den man elsker. Derfor sto vi i bresjen for en felles ekteskapslov.

For oss handler frihet om at kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Derfor sa vi nei til reservasjonsrett for fastleger. Regjeringen har nå heldigvis snudd. Men det hadde ikke skjedd uten det enorme folkelige engasjementet vi har sett fra kvinner og menn over hele landet. Gratulerer til alle som stod på!

For oss handler frihet om å kunne velge å la barna våre gå i en trygg barnehage. Gå på gode skoler. Velge den utdanningen de selv vil.

Da blir det viktig at barn uavhengig av sosial status møtes i samme barnehage og skole – bare slik gis de samme muligheter, også forankret i at det skal være lik rett til utdanning for alle. Den beste integreringen skjer nettopp i barnehage og skole der barn og unge lærer om hverandres kulturer. Derfor sier vi ja til den friheten hver enkelt av oss får gjennom et sterkt fellesskap.

Fellesskapet gjør oss sterkere
Et fellesskap som gjør oss sterke – som minsker forskjellene mellom folk – ikke øker forskjellen. Økte forskjeller i et samfunn øker også trusselen mot et solid demokratisk samfunn. Vi feirer grunnlovjubileet i år – det er ikke bare grunnloven i seg selv som har bidratt til et demokrati – det er arbeidet hver dag med å minske forskjellene i samfunnet vårt.
Grunnleggende behov som tilgang på mat, tak over hodet og arbeid tar vi nesten for gitt i dagens samfunn – det kan vi ikke! Vi må hver dag arbeide for at alle har disse grunnleggende behov dekket – og at ressursene er fordelt slik at alle kan leve gode liv.
En god fordeling i samfunnet sikrer et godt fundament for fred.

Vær modige
Men, klarer vi å praktisere våre verdier om frihet og solidaritet?
Vær modige, sa Tibet-aktivisten til Aftenposten da han ble spurt om hans oppfordring til oss nordmenn før fredsprisvinneren Dalai Lamas kommer til Oslo 7. mai!
Jeg undrer meg om vi er modige nok i denne saken!

Arbeiderbevegelsens frihetsbegrep omfatter ikke bare lokale forhold, men også våre søstre og brødre i hele verden. Slik viser vi det i dag når vi støtter våre venner i Sør-Sudan. En borgerkrig truer nå verdens yngste stat. Nær 20.000 er drept og 1 million mennesker er drevet på flukt. En ny krig vil igjen ramme kvinner og barn.

Det er bare forhandlinger som kan løse dette. Sør-sudanerne må selv bygge en demokratisk stat hvor fellesskapet sikrer folket frihet. I dette arbeidet er jeg stolt av at Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet bidrar tungt.

Solidaritet med de som lider
Vårt internasjonale engasjement er like viktig som før. Det viser blant annet den forferdelige borgerkrigen i Syria. Samtidig som 100.000 mennesker er drept og 6,5 millioner er drevet på flukt går, syrerne nå til et absurd valg av ny president. Resultatet er allerede gitt og konflikten ser ut til å være fastlåst. Jan Egeland i Flyktninghjelpen har uttalt at «dette er den største humanitære lidelsen i dette årtusenet». Dette er tiden for at vi trapper opp vårt engasjement for Syria, ikke kutte i antall flyktninger som Høyre/FrP-regjeringen har gjort.

I Ukraina ser vi en av de farligste situasjonene i Europa siden 2. verdenskrig. En europeisk stat har med makt annektert en del av nabolandet. Nå står russiske soldater nær grensen til det østlige Ukraina. Dette minner oss på at heller ikke Europa er forskånet fra krig og konflikt.
- og at det er riktig å bruke 1. mai-dagen til å vise solidaritet med alle de som lider av undertrykkelse, krig eller fattigdom.

Lokalt engasjement
Men vi må også praktisere vår vilje til frihet og solidaritet her hjemme – og gi muligheter lokalt – enten om det er
- å gi mulighet for unge å etablere seg i Frogn, her er kommunedelplan i Nordre Frogn et viktig arbeid for å oppnå dette 
- gjennom landbrukspolitikken utforme rammevilkårene slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper
- sikre et sterkt jordvern der tilskudd til grøfting skal være et element i fremtidige jordbruksavtaler
- bidra til et godt klima gjennom et godt kollektivtilbud
- bosette flyktninger lokalt – være en god og imøtekommende nabo

Økte forskjeller
For oss handler frihet om muligheten til en god utdanning for alle, at jorda er levelig for neste generasjon, trygghet for jobben din og vissheten om at du får hjelp om du trenger det. Kun fellesskapet kan bidra til at vi gir alle mennesker disse mulighetene, det har vi vist gjennom våre historiske frihetsprosjekter: fellesskolen, utbygging av eldreomsorgen og at alle bidrar etter evne, slik at de kan få etter behov. 

Slik skaper vi frihet i fellesskap.
Jeg avslutter med å oppfordre til å være modige i våre valg enten om det er utenriks eller her hjemme!
Gratulerer med dagen!


Balraj Singh, formann i Frogn AUF, holdt ungdomsappellen.

Formannen i Frogn AUF, Balraj Singh, holdt denne appellen:


Kjære kamerater – gratulerer med dagen!
Første mai handler om samhold og solidaritet.
Det er en dag hvor vi markerer alle de tusen som har tråkket opp veien for vår generasjon, stått på barrikadene, kjempet for frihet og fellesskap.
Vi bruker dagen på å hylle alle de som arbeidet for en bedre fremtid – de som aldri ga seg og kjempet til siste slutt.
Blant disse var en mørk, sta mann fra Sør-Afrika, som var villig til å gjøre hva som helst for å realisere idealet sitt om frihet i fellesskap.
Han var villig til å ofre 27 år av livet sitt i fengsel, enn å gi opp kampen om likhet og rettferdighet.
Hans motstandere undertrykket, mishandlet og tråkket på han.
Jo mer de prøvde å knekke hans mot, desto sterkere ble han.
Når han endelig kom ut av fangenskapet var ikke hans budskap preget av hat og sinne – budskapet hans var om fred, likhet og kjærlighet.
I dag skal vi hylle en leder, en inspirasjonskilde, en legende – Nelson Mandela.
Den 5. desember i fjor, så mistet vi en av våre aller største.
Nelson Mandela sin kamp mot undertrykkelse, mot Apartheidregimet i Sør Afrika og for frihet, står igjen som det klareste symbolet på hvordan vi som enkeltmennesker kan forandre verden.
Hans grunnleggende tanke var: «Ingen er født til å hate en annen person på grunn hans hudfarge, eller hans bakgrunn, eller religion.
Folk må læres opp til å hate, og hvis de kan læres opp til å hate, kan de bli opplært til kjærlighet, for kjærligheten kommer mer naturlig til menneskehjertet enn det motsatte.»
Nelson Mandela sitt liv var en manifestasjon om hvor mye en mann, uansett hvor bratt motbakken er, uansett hvor lang veien kan virke, kan utrette.
Derfor er vi i AUF utrolig stolte og glade over at vi nettopp kan bruke denne dagen på å minnes denne fantastiske mannen.
Mandela sa en gang: «Etter å ha besteget en stor topp, finner man bare ut at det er mange flere topper å bestige».
Dette sitatet er passende for Norges situasjon i dag – vi bor i et land som har de beste demokratiske, menneske- og arbeiderrettigheter.
Våre forfedre har jobbet beinhardt med å bygge dette landet. Nå siden vi ligger på toppen skal vi ikke lene oss tilbake og slappe av.
Selvfølgelig ikke!
Fordi vi vet at det er mange mennesker som blir undertrykt og lider i forferdelige forhold.
Mandelas kamp for frihet, likhet og fellesskap er en kamp som kjempes hver eneste dag over hele verden. Det er mange tusener av familier i Syria som er drevet fra sine hjem på grunn av en blodig borgerkrig.
Vest-Sahara er Afrikas siste koloni, ettersom Marokko kolonisert landet.
Og det palestinske folk har levd i undertrykkelse i 60 år.
Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe andre i nød.
I Nelson Mandelas ånd kan vi aldri stoppe, vi skal aldri ties i hjel, vi skal fortsette å kjempe for en mer rettferdig verden!
Tusen takk for oppmerksomheten.
Ha en fantastisk 1. mai!

tirsdag 20. juli 2010

Kirkegang, rødpølser og solidaritet


"Faksimile" fra Akershus Amtstidende 30. april 2008.

I et gammelt eksemplar av Akershus Amtstidende fant jeg denne "forhåndsomtalen" av 1. maifeiringen 2008.
Den "journalistiske" innfallsvinkelen er interessant.
Journalisten raljerer med Arbeiderpartiet som skal gå i kirken og deretter meske seg med "rødpølse" i motsetning til SV som skal ha politisk møte på Drøbak torg.
Det er tydelig hvor journalistens sympati ligger. Det er hos SV. Og 1. mai-kjempen, Kjell Monsen.
Arbeiderpartiets leder, Svein-Eirik Moen, skynder seg uengasjert å sende spørsmål om samarbeid videre til 1. mai komiteen som bare er opptatt av ikke få å få surr i programmet.
Og tydeligvis ikke bryr seg så mye om realitetene og politikken. Og solidariteten. Skal vi tro SVs mann. Slik han er utlagt i Amta.
Ikke rart det blir krig i verden, som journalisten bemerker.
Hvoretter avisa i detalj redegjør for SVs program for dagen.
Der fikk AP den!
Gamle synder?
Jo, jo.
Men det kan jo være greit å minne om dem.
Så vet AP-folk hvor de har sine venner.
Og motstandere.

søndag 25. april 2010

Pokal til Carl Simonsen

Fotos: Tone Brekke ©

Denne pokalen fikk C(arl) S(imonsen) av Arbeiderpartiet etter valget i 1918.

I 1918 - eller kanskje 1919 - fikk Carl Simonsen en gedigen sølvpokal av Arbeiderpartiet.
Den bærer innskriften "CS Arbeiderpartiet Erindring om valget 1918".

Stortingsvalg
Valget i 1918 var et stortingsvalg.
I Drøbak ble det avgitt 915 stemmer. 433 av disse ble gitt til socialdemokratene, forteller statistikken.
Her er det grunn til å se nærmere på terminologien.
Norges Socialdemokratiske parti ble stiftet først tre år senere.
Det var Det Norske Arbeiderparti som stilte til valg.

47 prosent oppslutning
I 1909 hadde Carl Simonsen vært med på å stifte et lokallag av Arbeiderpartiet i Drøbak, og i 1916 overtok han som formann for lokallaget.
Valgstatistikken forteller ingen ting om at noe annet arbeiderparti deltok i valget.
Begrepet "Socialdemokrater" må derfor være brukt om Arbeiderpartiet som altså fikk drøyt 47 prosent av stemmene i Drøbak kommune.
Det var selvfølgelig på alle måter et imponerende resultat.
Som lokallagsformannen opplagt må ha hatt en stor del av æren for.

Drøbakpartiet eller landspartiet?
Hvem som har belønnet Carl Simonsen for innsatsen er uklart.
Hadde det vært lokallaget burde det egentlig stått Drøbak Arbeiderparti.
Og hvis det var landspartiet burde det stått Det Norske Arbeiderparti.
Nå står det imidlertid Arbeiderpartiet, så spørsmålet får stå åpent.
En velfortjent påskjønnelse var det nok i alle fall.

I oldebarnets eie
Pokalen er i dag i Tone Brekkes eie.
Hun er etterkommer etter Carl Simonsen og hans kone Gunvor som begge gjennom en årrekke nedla et stort arbeid for å fremme arbeiderbevegesens sak i Drøbak.
Tone Brekke har arvet pokalen en etter sin mormor, Ada Brekke f. 1916.
Ada Brekke var yngste barnet til Gunvor og Carl Simonsen.
Det er også Tone Brekke som har tatt bildene av pokalen og stilt dem til rådighet for denne bloggsiden, og som med det har bidratt til å føye nok et kapittel til Drøbak Arbeiderpartis historie.

onsdag 3. juni 2009

Besøksteller

Onsdag 3. juni 2009 la jeg inn besøksteller på denne bloggen.
Det er et halvt år etter at bloggen ble opprettet, og jeg lot telleren starte på 0 klokka 0630 denne dagen. Det vil si at besøk før den tid ikke er registrert.
Alle som er interessert i Drøbaks politiske historie og i historien til de tidligere Drøbak Arbeiderparti, Frogn Arbeiderparti og Drøbak/Frogn Arbeiderparti med tilsluttede lag og foreninger, samt det nåværende Frogn Arbeiderparti, ønskes velkommen til bloggen.

Kay Olav Winther d.e.

torsdag 14. mai 2009

"100 år for et bedre samfunn"

Klikk på bildene for å se større versjon


Øverst: Aasmund Berg og Kay Olav Winther d.e. overrekker jubileumsboka til Arbeiderbevegelsens arkiv representert ved Kjersti Åberg.
Nederst: Fanen til Drøbak Arbeidersamfunn pryder boka som beskriver den 100-årige historien til Arbeiderpartiet i kommunene Drøbak og Frogn.

Boka er trykt i 150 eksemplarer og er gitt til medlemmene, til gjestene på 100-årsfesten, til pressen, Arbeiderbevegelsens arkiv, Frogn bibliotek, den videregående skolen, ungdomsskolene m.fl.

tirsdag 12. mai 2009

Arbeid til alle

Foto: Kow d.e. 010509 ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Øverst: Statssekretær Halvard Ingebrigtsen taler på Drøbak Torg 1. mai 2009. Arbeiderpartiets parole for dagen, "Arbeid til alle", var ikke å se, men Ingebrigtsen, poengterte viktigheten av at sysselsettingen holdes oppe. De som nøt sin øl eller et måltid mat på "Det gamle bageri", fikk talen med på kjøpet i det varme, fine vårværet.
Midten: 1. maitaler Halvard Ingebrigtsen og Drøbak Arbeiderpartis Rita Hirsum Lystad.

Nederst: Det var god plass på torget. Omlag 100 personer med smått og stort hørte på 1. maitalen.


Statssekretær Halvard Ingebrigtsen holdt årets 1. maitale på vegne av Arbeiderpartiet på Drøbak torg.
Han minnet om hvilke vanskelige tider verden er gått inn i, og tok til orde for dialog og internasjonalt samarbeid for å løse de problemene og utfordringene som vi står over for.
"Staten er ikke løsningen på våre problemer. Staten er problemet," sa president Ronald Reagan i sin innsettelsestale.
Det gav støtet til en løssluppen markedsliberalisme og til de økonomiske problemene verden i dag står over for, mente Ingebrigtsen som advarte velgerne ved høstens valg mot å gi sin stemme til de hjemlige liberalistene som har lettvinte svar og løsninger på en hver utfordring.
Liberalistenes oppskrift er å gi oss mer av det som har gitt oss de problemene vi allerede har, mente han og nevnte Fremskrittspartiet ved navn.
Arbeiderpartiet prioriterer arbeid til alle. Det oppnår vi ikke med å la markedet styre, sa Ingebrigtsen som mente at kun solidaritet, samhold og samhandling kunne gi de resultatene som samfunnet og de som rammes av fianskrisen, trenger.
Før og etter talen for dagen sang det lokale koret "Rødstrupen" sanger som passet til dagens tradisjoner og politiske innhold.
Tidligere på dagen hadde Frogn Arbeiderparti frokost for 25-30 medlemmer og sympatisører i Drøbak Hospital før partiet la ned blomster ved statuen av fergekvinnen Jacobine Wilhelmsen.
Deretter var det 1. maigudstjeneste i Drøbak kirke før Frogn Arbeiderparti og SV hadde sitt fellesarrangement på torget.
Etter at arrangementet på torget var over, samlet SV seg til kaffe og kaker på Galleri Damgård.

torsdag 7. mai 2009

100-årsfesten

Frogn Arbeiderparti har fylt 100 år. Hundreårsdagen var 7. februar, men jubileet ble feiret på Folkvang 17. april. Feiringen ble omtalt på bloggen DrøbakNotater og i Akershus Amtstidende som også lagde en bildeserie.

Som gjest fra Det Norske Arbeiderparti møtte inkluderingsminister Dag Terje Andersen, mens stortingsrepresentant og formann i Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli, representerte fylkespartiet. Tone Moseid fra Enebakk Arbeiderparti representerte sitt eget parti og de øvrige nabopartiene i Follo, og ordfører Thore Vestby var til stede på vegne av Frogn kommune. Alle gjestene talte for jubilanten og overrakte gaver.

Rita Hirsum Lystad ønsket velkommen, og Frogn Arbeiderpartis leder, Kjell Engebretsen, fungerte som toastmaster og som taler på vegne av det jubilerende partiet, og Aasmund Berg, som har bidratt til å få laget den boka som partiet har utgitt i anledning jubileet, takket Kay Olav Winther d.e. som har skrevet og redigert boka og lagt ut en betydelig mengde stoff om lokalpartiet og dets virksomhet, på herværende blogg.

Det jubilerende partiets eget medlem, skuespiller Noralv Teigen, underholdt med utdrag av "Det lykkelige valg" av Niels Kjær og med en modernisert utgave av bukkerittet fra Peer Gynt på "sognamaul".

May Granum og Rita Hirsum Lystad hadde tatt de tyngste takene for å få jubileumsfesten i stand, og Eva Tenden og hennes mannskap på Folkvang serverte et utmerket koldtbord i hyggelige omgivelser.

Det ble et langt og hyggelig taffel, og under hele taffelet spilte Åse Steinbakk kjente og situasjonsriktige melodier på trekkspill.

Bilder fra jubileumsfesten:

Alle foto: Kay Olav Winther d.e. 170409 ©
Klikk på bildene for å se større versjonFestdeltakerne ble stående ute i det varme, vakre vårværet til festen begynte.

Kjell Engebretsen sammen med statsråd Dag Terje Andersen.Festdeltakere som har benket seg rundt et hyggelig bord. T.h. Solfrid Orvik, Rajiv Kumar, Gerd Antonsen. T.v. Sigurd Gunnes.

Flere festdeltakere. T.h. Gerd Antonsen, Gustav Antonsen. T.v. Rita Hirsum Lystad, Arild Lystad, Karin Engebretsen, Finn Granum, Thore Vestby og Inger Winther.

Enda flere festdeltakere: T.h. Aasmund Berg, Elsa Lien Berg, Kjell Kristiansen, Lill Krogh Mørkhagen. T.v. Gro Moen, Svein-Eirik Moen, Tone Moseid, Inger Moe, Thurid Bach.

Og enda flere: T.h. Aasmund Berg, Elsa Lien Berg, Kjell Kristiansen, Lill Krogh Mørkhagen, Dagfinn Kristensen, Ragnhild Kristensen, Hege Solberg.

Fra venstre: Dag Terje Andersen, Kjell Engebretsen og Sverre Myrli.

Sverre Myrli, Åse Teigen og Noralv Teigen.

Kjell Engebretsen mottar landspartiets gaver på vegne av Frogn Arbeiderparti.

Sverre Myrli overrekker gaven fra fylkespartiet. Han beklaget at hans forgjenger i formannstolen, Kjell Engebretsen, hadde innført begrensninger på gavenes størrelse. Diskret i bakgrunnen, Åse Steinbakk, som trakterer trekkspillet.

Tone Moseid fra Enebakk Arbeiderparti gratulerer med de 100 år og ønsker lykke til med de neste 100.


Aasmund Berg taler og presenterer jubileumsboka.


Noralv Teigen underholder. Lysforholdene var dessverre ikke de beste for et kompaktkamera.

Kjell Engebretsen takker May Granum for innsatsen i forbindelse med jubileet og for innsatsen i lokalpolitikken.

Partiets gruppeleder, Svein-Eirik Moen - han som hadde vært ordfører, hvis det ikke hadde vært for "muldvarpen" - takkes for den innsatsen han har gjort, og gjør, for partiet.
Og sist, men slett ikke minst: Ordfører Thore Vestby taler humørfylt for jubilanten og overrekker gave fra Frogn kommune, mens Inger Winther, May Granum og statsråd Dag Terje Andersen lytter andektig. Høyreordføreren ønsket at det måtte gå bra med jubilanten, men ikke for bra.