tirsdag 20. juli 2010

Kirkegang, rødpølser og solidaritet


"Faksimile" fra Akershus Amtstidende 30. april 2008.

I et gammelt eksemplar av Akershus Amtstidende fant jeg denne "forhåndsomtalen" av 1. maifeiringen 2008.
Den "journalistiske" innfallsvinkelen er interessant.
Journalisten raljerer med Arbeiderpartiet som skal gå i kirken og deretter meske seg med "rødpølse" i motsetning til SV som skal ha politisk møte på Drøbak torg.
Det er tydelig hvor journalistens sympati ligger. Det er hos SV. Og 1. mai-kjempen, Kjell Monsen.
Arbeiderpartiets leder, Svein-Eirik Moen, skynder seg uengasjert å sende spørsmål om samarbeid videre til 1. mai komiteen som bare er opptatt av ikke få å få surr i programmet.
Og tydeligvis ikke bryr seg så mye om realitetene og politikken. Og solidariteten. Skal vi tro SVs mann. Slik han er utlagt i Amta.
Ikke rart det blir krig i verden, som journalisten bemerker.
Hvoretter avisa i detalj redegjør for SVs program for dagen.
Der fikk AP den!
Gamle synder?
Jo, jo.
Men det kan jo være greit å minne om dem.
Så vet AP-folk hvor de har sine venner.
Og motstandere.

søndag 25. april 2010

Pokal til Carl Simonsen

Fotos: Tone Brekke ©

Denne pokalen fikk C(arl) S(imonsen) av Arbeiderpartiet etter valget i 1918.

I 1918 - eller kanskje 1919 - fikk Carl Simonsen en gedigen sølvpokal av Arbeiderpartiet.
Den bærer innskriften "CS Arbeiderpartiet Erindring om valget 1918".

Stortingsvalg
Valget i 1918 var et stortingsvalg.
I Drøbak ble det avgitt 915 stemmer. 433 av disse ble gitt til socialdemokratene, forteller statistikken.
Her er det grunn til å se nærmere på terminologien.
Norges Socialdemokratiske parti ble stiftet først tre år senere.
Det var Det Norske Arbeiderparti som stilte til valg.

47 prosent oppslutning
I 1909 hadde Carl Simonsen vært med på å stifte et lokallag av Arbeiderpartiet i Drøbak, og i 1916 overtok han som formann for lokallaget.
Valgstatistikken forteller ingen ting om at noe annet arbeiderparti deltok i valget.
Begrepet "Socialdemokrater" må derfor være brukt om Arbeiderpartiet som altså fikk drøyt 47 prosent av stemmene i Drøbak kommune.
Det var selvfølgelig på alle måter et imponerende resultat.
Som lokallagsformannen opplagt må ha hatt en stor del av æren for.

Drøbakpartiet eller landspartiet?
Hvem som har belønnet Carl Simonsen for innsatsen er uklart.
Hadde det vært lokallaget burde det egentlig stått Drøbak Arbeiderparti.
Og hvis det var landspartiet burde det stått Det Norske Arbeiderparti.
Nå står det imidlertid Arbeiderpartiet, så spørsmålet får stå åpent.
En velfortjent påskjønnelse var det nok i alle fall.

I oldebarnets eie
Pokalen er i dag i Tone Brekkes eie.
Hun er etterkommer etter Carl Simonsen og hans kone Gunvor som begge gjennom en årrekke nedla et stort arbeid for å fremme arbeiderbevegesens sak i Drøbak.
Tone Brekke har arvet pokalen en etter sin mormor, Ada Brekke f. 1916.
Ada Brekke var yngste barnet til Gunvor og Carl Simonsen.
Det er også Tone Brekke som har tatt bildene av pokalen og stilt dem til rådighet for denne bloggsiden, og som med det har bidratt til å føye nok et kapittel til Drøbak Arbeiderpartis historie.