tirsdag 20. juli 2010

Kirkegang, rødpølser og solidaritet


"Faksimile" fra Akershus Amtstidende 30. april 2008.

I et gammelt eksemplar av Akershus Amtstidende fant jeg denne "forhåndsomtalen" av 1. maifeiringen 2008.
Den "journalistiske" innfallsvinkelen er interessant.
Journalisten raljerer med Arbeiderpartiet som skal gå i kirken og deretter meske seg med "rødpølse" i motsetning til SV som skal ha politisk møte på Drøbak torg.
Det er tydelig hvor journalistens sympati ligger. Det er hos SV. Og 1. mai-kjempen, Kjell Monsen.
Arbeiderpartiets leder, Svein-Eirik Moen, skynder seg uengasjert å sende spørsmål om samarbeid videre til 1. mai komiteen som bare er opptatt av ikke få å få surr i programmet.
Og tydeligvis ikke bryr seg så mye om realitetene og politikken. Og solidariteten. Skal vi tro SVs mann. Slik han er utlagt i Amta.
Ikke rart det blir krig i verden, som journalisten bemerker.
Hvoretter avisa i detalj redegjør for SVs program for dagen.
Der fikk AP den!
Gamle synder?
Jo, jo.
Men det kan jo være greit å minne om dem.
Så vet AP-folk hvor de har sine venner.
Og motstandere.