lørdag 3. mai 2014

1. mai 2014: Fellesskapet gjør oss sterkere

Foto: Kow d.e. 01052014 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Leder i Frogn Arbeiderparti og varaordfører Rita Hirsum Lystad holdt hovedtalen for Arbeiderpartiet. Hun fikk både applaus og lovord for talen.


Kine Merete Hole sang og Karolina Eriksen spilte før, mellom og etter talene. Et innslag publikum satte stor pris på.Noen nøt varme drikker fra uteserveringen ved "Det gamle bakeri", mens andre stod på torget og hørte på talene og musikken. Det var opphold og solskinn under arrangementet, men ikke direkte varmt , og det var nok noen av de i alt 60-70 frammøtte som angret på at de ikke hadde kledd seg bedre i den skarpe mailufta.

Leder for Arbeiderpartiets kommuneparti, og varaordfører i Frogn kommune, Rita Hirsum Lystad holdt dagens hovedtale på Drøbak torg.
Talen gjengis her i sin helhet:
Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!

Frihet i fellesskap
Temaet for årets 1. mai er «Frihet i fellesskap».
«Frihet» er et ord de fleste har gode assosiasjoner knyttet til – og noe alle gjerne vil være forkjempere for.
For vår bevegelse, i Norge og i verden, er frihetsprosjektet det aller viktigste. For oss handler ikke dette først og fremst om frihet fra samfunnets reguleringer, men om muligheten til å bli det du vil. Gjøre det du vil. Si det du vil. Fordi det er et sterkt fellesskap som gir alle like muligheter til å lykkes.Vi vet at vi er sterkere når vi står sammen.

Hvilken frihet har du til å delta i samfunnet dersom du ikke har en inntekt?
Hvilken frihet har du til å velge den utdanning du selv vil dersom skolene koster mer enn du har råd til?
Hvilken frihet har du til å være sammen med barnet ditt hvis ikke jobben eller ektefellen lar deg ta permisjon?
Hvilken frihet har du til å utfolde deg selv dersom du er redd for å bli syk, men ikke har råd til å bli frisk?

Vårt frihetsbegrep
Vår bevegelse tror at den viktigste friheten er den vi i fellesskap kan gi hverandre. Der vi er frie til å velge fordi vi alle har blitt gitt like muligheter.

Dagens regjering tror på et annet samfunn. Når Siv Jensen blir bedt om å fortelle hva hun er mest stolt av, er det skattekuttene de har innført. Fordi de gir folk frihet til å velge hvordan de bruker sine egne penger.
For vanlige lønnsmottakere betyr det 3-400 kroner i året.  For de aller rikeste mange tusen.
Dette gir direkte kutt i velferden til folk.

For oss handler frihet om andre ting. For oss handler frihet om retten til å gifte seg med den man elsker. Derfor sto vi i bresjen for en felles ekteskapslov.

For oss handler frihet om at kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Derfor sa vi nei til reservasjonsrett for fastleger. Regjeringen har nå heldigvis snudd. Men det hadde ikke skjedd uten det enorme folkelige engasjementet vi har sett fra kvinner og menn over hele landet. Gratulerer til alle som stod på!

For oss handler frihet om å kunne velge å la barna våre gå i en trygg barnehage. Gå på gode skoler. Velge den utdanningen de selv vil.

Da blir det viktig at barn uavhengig av sosial status møtes i samme barnehage og skole – bare slik gis de samme muligheter, også forankret i at det skal være lik rett til utdanning for alle. Den beste integreringen skjer nettopp i barnehage og skole der barn og unge lærer om hverandres kulturer. Derfor sier vi ja til den friheten hver enkelt av oss får gjennom et sterkt fellesskap.

Fellesskapet gjør oss sterkere
Et fellesskap som gjør oss sterke – som minsker forskjellene mellom folk – ikke øker forskjellen. Økte forskjeller i et samfunn øker også trusselen mot et solid demokratisk samfunn. Vi feirer grunnlovjubileet i år – det er ikke bare grunnloven i seg selv som har bidratt til et demokrati – det er arbeidet hver dag med å minske forskjellene i samfunnet vårt.
Grunnleggende behov som tilgang på mat, tak over hodet og arbeid tar vi nesten for gitt i dagens samfunn – det kan vi ikke! Vi må hver dag arbeide for at alle har disse grunnleggende behov dekket – og at ressursene er fordelt slik at alle kan leve gode liv.
En god fordeling i samfunnet sikrer et godt fundament for fred.

Vær modige
Men, klarer vi å praktisere våre verdier om frihet og solidaritet?
Vær modige, sa Tibet-aktivisten til Aftenposten da han ble spurt om hans oppfordring til oss nordmenn før fredsprisvinneren Dalai Lamas kommer til Oslo 7. mai!
Jeg undrer meg om vi er modige nok i denne saken!

Arbeiderbevegelsens frihetsbegrep omfatter ikke bare lokale forhold, men også våre søstre og brødre i hele verden. Slik viser vi det i dag når vi støtter våre venner i Sør-Sudan. En borgerkrig truer nå verdens yngste stat. Nær 20.000 er drept og 1 million mennesker er drevet på flukt. En ny krig vil igjen ramme kvinner og barn.

Det er bare forhandlinger som kan løse dette. Sør-sudanerne må selv bygge en demokratisk stat hvor fellesskapet sikrer folket frihet. I dette arbeidet er jeg stolt av at Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet bidrar tungt.

Solidaritet med de som lider
Vårt internasjonale engasjement er like viktig som før. Det viser blant annet den forferdelige borgerkrigen i Syria. Samtidig som 100.000 mennesker er drept og 6,5 millioner er drevet på flukt går, syrerne nå til et absurd valg av ny president. Resultatet er allerede gitt og konflikten ser ut til å være fastlåst. Jan Egeland i Flyktninghjelpen har uttalt at «dette er den største humanitære lidelsen i dette årtusenet». Dette er tiden for at vi trapper opp vårt engasjement for Syria, ikke kutte i antall flyktninger som Høyre/FrP-regjeringen har gjort.

I Ukraina ser vi en av de farligste situasjonene i Europa siden 2. verdenskrig. En europeisk stat har med makt annektert en del av nabolandet. Nå står russiske soldater nær grensen til det østlige Ukraina. Dette minner oss på at heller ikke Europa er forskånet fra krig og konflikt.
- og at det er riktig å bruke 1. mai-dagen til å vise solidaritet med alle de som lider av undertrykkelse, krig eller fattigdom.

Lokalt engasjement
Men vi må også praktisere vår vilje til frihet og solidaritet her hjemme – og gi muligheter lokalt – enten om det er
- å gi mulighet for unge å etablere seg i Frogn, her er kommunedelplan i Nordre Frogn et viktig arbeid for å oppnå dette 
- gjennom landbrukspolitikken utforme rammevilkårene slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper
- sikre et sterkt jordvern der tilskudd til grøfting skal være et element i fremtidige jordbruksavtaler
- bidra til et godt klima gjennom et godt kollektivtilbud
- bosette flyktninger lokalt – være en god og imøtekommende nabo

Økte forskjeller
For oss handler frihet om muligheten til en god utdanning for alle, at jorda er levelig for neste generasjon, trygghet for jobben din og vissheten om at du får hjelp om du trenger det. Kun fellesskapet kan bidra til at vi gir alle mennesker disse mulighetene, det har vi vist gjennom våre historiske frihetsprosjekter: fellesskolen, utbygging av eldreomsorgen og at alle bidrar etter evne, slik at de kan få etter behov. 

Slik skaper vi frihet i fellesskap.
Jeg avslutter med å oppfordre til å være modige i våre valg enten om det er utenriks eller her hjemme!
Gratulerer med dagen!


Balraj Singh, formann i Frogn AUF, holdt ungdomsappellen.

Formannen i Frogn AUF, Balraj Singh, holdt denne appellen:


Kjære kamerater – gratulerer med dagen!
Første mai handler om samhold og solidaritet.
Det er en dag hvor vi markerer alle de tusen som har tråkket opp veien for vår generasjon, stått på barrikadene, kjempet for frihet og fellesskap.
Vi bruker dagen på å hylle alle de som arbeidet for en bedre fremtid – de som aldri ga seg og kjempet til siste slutt.
Blant disse var en mørk, sta mann fra Sør-Afrika, som var villig til å gjøre hva som helst for å realisere idealet sitt om frihet i fellesskap.
Han var villig til å ofre 27 år av livet sitt i fengsel, enn å gi opp kampen om likhet og rettferdighet.
Hans motstandere undertrykket, mishandlet og tråkket på han.
Jo mer de prøvde å knekke hans mot, desto sterkere ble han.
Når han endelig kom ut av fangenskapet var ikke hans budskap preget av hat og sinne – budskapet hans var om fred, likhet og kjærlighet.
I dag skal vi hylle en leder, en inspirasjonskilde, en legende – Nelson Mandela.
Den 5. desember i fjor, så mistet vi en av våre aller største.
Nelson Mandela sin kamp mot undertrykkelse, mot Apartheidregimet i Sør Afrika og for frihet, står igjen som det klareste symbolet på hvordan vi som enkeltmennesker kan forandre verden.
Hans grunnleggende tanke var: «Ingen er født til å hate en annen person på grunn hans hudfarge, eller hans bakgrunn, eller religion.
Folk må læres opp til å hate, og hvis de kan læres opp til å hate, kan de bli opplært til kjærlighet, for kjærligheten kommer mer naturlig til menneskehjertet enn det motsatte.»
Nelson Mandela sitt liv var en manifestasjon om hvor mye en mann, uansett hvor bratt motbakken er, uansett hvor lang veien kan virke, kan utrette.
Derfor er vi i AUF utrolig stolte og glade over at vi nettopp kan bruke denne dagen på å minnes denne fantastiske mannen.
Mandela sa en gang: «Etter å ha besteget en stor topp, finner man bare ut at det er mange flere topper å bestige».
Dette sitatet er passende for Norges situasjon i dag – vi bor i et land som har de beste demokratiske, menneske- og arbeiderrettigheter.
Våre forfedre har jobbet beinhardt med å bygge dette landet. Nå siden vi ligger på toppen skal vi ikke lene oss tilbake og slappe av.
Selvfølgelig ikke!
Fordi vi vet at det er mange mennesker som blir undertrykt og lider i forferdelige forhold.
Mandelas kamp for frihet, likhet og fellesskap er en kamp som kjempes hver eneste dag over hele verden. Det er mange tusener av familier i Syria som er drevet fra sine hjem på grunn av en blodig borgerkrig.
Vest-Sahara er Afrikas siste koloni, ettersom Marokko kolonisert landet.
Og det palestinske folk har levd i undertrykkelse i 60 år.
Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe andre i nød.
I Nelson Mandelas ånd kan vi aldri stoppe, vi skal aldri ties i hjel, vi skal fortsette å kjempe for en mer rettferdig verden!
Tusen takk for oppmerksomheten.
Ha en fantastisk 1. mai!